Leadership Team

Principal: Wei Dong
Advisor to Principal: Yan Li
CTE and CTC Curriculum Coordinator: Lydia Deng
Facility Coordinator: Xiao Zhang
Financial Manager – Income: Yuangfang Gao
Event Organizer, Extra Curriculum Coordinator: Biping Wu
Volunteer Coordinator: Qunying Zheng
Public Relations, By-Law and Policy Maker: Xiaoyue Chen
PTC chairs:Jie Mao, Ronggui Yang
Dance committee chair: Yu Chen
Comments