Leadership Team

Principal: Wei Zhang

Advisor to Principal: Yan Li

CTE and CTC Curriculum Coordinator: Lydia Deng, Wei Dong

Facility Coordinator: Xiao Zhang

Financial Manager – Income: Yuangfang Gao

Event Organizer, Extra Curriculum Coordinator: Biping Wu

Volunteer Coordinator: Qunying Zheng

Public Relations, By-Law and Policy Maker: Xiaoyue Chen

Dance committee chair: Yu Chen